contacte

Hola!

 

Gràcies per visitar la meva web.

 

Què faig?

 

Il·lustracións per a

nens i nenes de 0 a 6 anys.

 

"Colors vius, personatges

graciosos, detallets, mil històries plenes d’emoció i espontaneïtat".

 

Hello!

 

Thanks for visit my web.

 

What do I do?

 

Illustration for kids form

0 to 6 years old.

 

"Bright colors, funny characters, details, thousand stories full of emotion and spontaneity".

anna.villegas@gmail.com

@novullpesols